Viktig informasjon

Her har vi samlet viktig informasjon til deg som trappekunde:

Under "Ord og uttrykk" vil du finne en liste med nyttige ord og uttrykk du kan trenge når du planlegger og snakker med noen om din trapp.

FDV er en forkortelse for Forvalting, Drift og Vedlikehold. Her finner du FDV-dokumentasjon samt informasjon om hvordan du best tar vare på din trapp. 

Reklamasjonsskjemaet vi bruker er utarbeidet av Norsk Trevare, og skal benyttes ved alle reklamasjonskrav som fremstilles til Bergmoen Snekkerverksted AS.

Trappemanualen: Når man planlegger en ny trapp, er det mye å tenke på. Norsk Trevare har laget et hefte til hjelp i både planleggings og prosjekteringsfasen som på en enkel og grei måte forklarer hva man må ta hensyn til og hvilke krav som gjelder for trapper som produseres i dag.