top of page
20181026-IMG_8496.jpg

Planlegging av ny trapp

Hjelp til planlegging av trapp

Trappemanualen gir anbefalinger til hvordan tekniske forskrifter (Tek 10) bør tolkes. Den er ment som et verktøy til forenkling av prosjektering, planlegging og oppføring av trapp. Manualen er utarbeidet av bransjeforeningen i samarbeid med norske trappeprodusenter. 

Utgiver er Norsk Trevare, PB 7188 Majorstuen, 0307  OSLO.

bottom of page