top of page
Bergmoen_kajsa_nett.jpg

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle bestemmelser

 

Salgsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg fra Bergmoen Snekkerverksted As.

Tilbud

Prisene i tilbudet er gyldig i 3 måneder fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt i tilbudet.

Utstedte tilbud basert på mottatte plantegninger eller beskrivelse og der Bergmoen Snekkerverksted As selv ikke har kontrollert alle mål og detaljer, må anses som et stipulert prisoverslag og det tas forbehold om prisjusteringer etter oppmåling.

 
Ordrebekreftelser

 

Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere at ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen, og gi tilbakemelding om evt. feil/endringer/avbestillinger innen 2 dager. Endringer må gjøres skriftlig.

 

Muntlige opplysninger eller avtaler gjort med Bergmoen Snekkerverksted As er kun bindende for Bergmoen Snekkerverksted As dersom disse blir gjentatt skriftlig pr. e-post.

 

I tilfeller der trappen leveres korrekt ihht ordrebekreftelse, men der kunde mener det foreligger feil i utførsel vil dette bli avvist dersom kunde ikke kan fremvise skriftlig dokumentasjon på annen utførsel og der annen utførsel er bekreftet fra Bergmoen Snekkerverksted As.

 

Dersom ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som alltid er retningsgivende for trappens detaljer.

 
Krav til trapperom           

 

Det forutsettes at trapperommet er ryddig og bygget i henhold til instrukser og krav til trapperom. Se skisse til trapperom nederst på siden.

 

Dersom kunde likevel ønsker måltaking før alle punktene i trappemanualen er oppfylt og før vegger og gulv er ferdige, er kunde ansvarlig for målene og må dekke ekstra kostnader ved eventuelle avvik i mål ved montering. Dersom kunde gjør endringer i trapperom etter måltaking er dette på egen risiko og retting av eventuelle feil som kan oppstå på bakgrunn av dette vil bli belastet kunde.          

             
Montering

 

Montering inkluderer komplett trapp med gelender på trapp og rundt trappehullet.

Kunde er selv ansvarlig for tilstrekkelig innfestning i vegg for håndløpere. Bergmoen Snekkerverksted As tar ikke ansvar for håndløpernes holdbarhet pga. manglende innfesting.

Bergmoen Snekkerverksted As kan i tilfeller der vegginnfestinger ikke er god nok unnlate å montere vegghåndløpere før kunde har sørget for tilstrekkelig spikerslag/forankringer.

 

Kunde har selv ansvaret for påvisning av skjulte elektriske, vanninstallasjoner eller andre skjulte installasjoner i vegger. Dette må dokumenteres skriftlig til oss dersom det er forhold som må tas hensyn til. Bergmoen Snekkerverksted As svarer ikke for skader i rør og eller elektriske installasjoner ved montering.

Frakt

 

Kjøper skal ved levering kontrollere varen for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller er det ikke riktig antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet ved mottak av varene. NB: Kvittering uten anmerkning for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort.

 

Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling. Ved reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere eller gi prisavslag. Erstatningen kan uansett aldri overstige varens totale verdi.  

Reklamasjon

 

Dersom det foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig snarest. Feil dokumenteres med bilder og sendes pr. e-post senest 7 dager etter at mangel/feil oppdages. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. 

 

Skjema for reklamasjon finner du her: Reklamasjon

krav til trapperom.png
bottom of page