20180906-IMG_3939.jpg

Reklamasjon

For at det skal foreligge en mangel må den kunne observeres. Observasjonen gjøres av partene i felleskap. Ved uenighet kan uavhengig person benyttes.

Det er ønskelig at kunden fyller ut melding om reklamasjon før besiktigelse av trappeprodusenten.

 

For melding om reklamasjon, last ned og send inn Reklamasjonsskjemaet.