Treslag & Brinell

Trappene kan leveres i mange slags forskjellige treslag. Furu, bjørk, kirsebær, eik, merbau, ask bøk eller andre på bestilling. Ved trapper som er utsatt for stor slitasje bør en benytte harde tresorter i trinnene.

Alle tre har forskjellig "hardhet". Enheten vi måler hardheten i er brinell. Hardheten representerer hvor motstandsdyktig treet er mot inntrykk. Brinellverdiene strekker seg fra 1 til 10, hvor 10 er det hardeste. Under følger en tabell som viser brinellverdiene hos de forskjellige tretypene:

  • Gran 1,3  

  • Furu 1,7  

  • Lerk 2,5

  • Bjørk 3,0

  • Kirsebær   3,2 

  • Valnøtt   3,6

  • Eik 3,7 

  • Iroko 3,8

  • Bøk 4,0 

  • Ask 4,1

  • Merbau 4,9 

  • Jatoba 7,7